Grani Handis Camp 6-10.8 2018

Sommarens roligaste läger kommer igen!

Grupp 1 : 2011-2010 födda

  • bollskoj, grundteknik, motorik, lek & spel

Grupp 2 : 2009-2008 födda

  • bollhantering och individuell teknik, koordination, spel

Grupp 3  : 2007-2005 födda

  • avancerad individuell teknik, spelpositionsträning , målvaktsträning, spel

Pris: 160€ / vecka

Syskonrabatt -30€

100€/ 3dagar

Till läger avgiften hör lunch, litet mellanmål samt läger T-skjorta!

Lägret ordnas i Grankulla i föreningens salar.

Mer info  : grani.handiscamp@gmail.com

Anmälning

Språkkunskaper: