Urheilun oikeusturvalautakunta päätti: SKPL:n GrIFK:lle säätämät sakot kohtuuttomat

Seuraamukset GrIFK:n kieltäydyttyä pelaamasta SM-liigan runkosarjan ottelua HC Tallinnia vastaan on saatu päätökseen. Käsipalloliiton kurinpitovaliokunta asetti lokakuussa seuralle massiiviset seuraamukset, joihin liittyen GrIFK päätti hakea osittaista muutosta Urheilun oikeusturvalautakunnasta. Päätöksen myötä Grania närästänyt 2500 euron sakko poistui kohtuuttomana, muilta osin seuraamukset jäivät odotetusti voimaan. UOV oli ratkaisussaan yksimielinen.

Käsipalloliiton avattava jatkossa päätöksiään

Kotimaisille käsipalloseuroille merkittävintä päätöksessä on se, että tästedes liiton elimet velvoitetaan avaamaan päätöksensä paremmin perusteltuina.

”Oikeusturvalautakunta kuitenkin kiinnittää Käsipalloliiton huomiota siihen, että jatkossa sen on erikseen perusteltava kurinpitoratkaisunsa siltä osin kuin ne eivät vastaa päätöksen liitteenä olevan kurinpitovaliokunnan perusteluita ja lopputulosta. Pelkän lopputuloksen ilmoittamista ei ole pidettävä riittävänä.”

“Käsipalloliitto on vastauksessaan ilmoittanut, että päätösten perusteluista käytyjä keskusteluja ei kirjata pöytäkirjaan. Se on kuitenkin vakuuttanut, että jokaisesta kurinpitopäätöksestä käydään yksityiskohtainen ja laaja keskustelu ennen päätöksen tekemistä. ”

Se mitä keskusteluissa on sanottu ja ketkä niihin ovat osallistuneet, ei ole päätökseen kirjattu, ja tähän UOV haluaa puuttua. Sen sijaan että vakuutellaan jälkikäteen että työt on tehty kunnolla, UOV velvoittaa nyt dokumentoimaan kaikki tehdyt päätökset kunnolla.

”Käsipalloliiton menettelyvirhe ei ole aiheuttanut oikeudenmenetyksiä GrIFK:lle, kun se on oikeusturvalautakunnan menettelyn aikana voinut ottaa kantaa liittohallituksen lopulliseen päätökseen.”

GrIFK on itsekin pitänyt prosessiekonomisena ratkaisua, jossa asiaa ei päätöksen tiedoksiannossa tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi palauteta takaisin Käsipalloliitolle uudelleen ratkaistavaksi. Tähän nähden riittävänä on pidettävä sitä, että Käsipalloliiton todetaan menetelleen virheellisesti kurinpitopäätöksen ja sen liitteiden tiedoksiannossa.

Edellisten lisäksi UOV otti kantaa myös kustannusten määräämiseen. Kun seura määrätään maksuvelvolliseksi tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuviin kuluihin, ne eivät voi olla mitä vaan.

“Oikeusturvalautakunta toteaa, että Käsipalloliitossa noudatettu menettely ei kulukorvausten osalta ole sinällään liiton sääntöjen vastaista, vaikka yksilöimättömiä korvauksia koskevia määräyksiä tulisikin välttää. Kun Käsipalloliitossa on näissä tapauksissa noudatettu menettelyä, jossa Käsipalloliitto vielä erikseen tarkistaa vaadittujen kulujen perusteen ja määrän, voidaan lähteä siitä, että Käsipalloliitto tekee tosiasiallisesti korvausmäärää koskevan päätöksen vielä erikseen. Mikäli kulukorvausvastuuseen joutunut Käsipalloliiton jäsen katsoo sittemmin, että maksettavaksi toimitettu lasku on perusteen tai määrän osalta virheellinen, voi jäsen hakea tästä päätöksestä vielä erikseen muutosta. Siten oikeusturvalautakunta ei näe estettä sille, että liittohallitus on valituksenalaisessa päätöksessään päättänyt vain korvausvastuun perusteesta ja määrien osalta ratkaisu on jätetty myöhemmin tehtäväksi. Muu ei olisi ollut kysymyksessä olevassa tapauksessa mahdollistakaan, koska kaikkia kuluja ei ollut vielä päätöksentekohetkellä syntynyt.”

Seurajohto tyytyväinen UOV:n ratkaisuun

Siinä että liitto julkaisi verkkosivuillaan lyhyen ja summatun yhteenvedon sanktioista, ei ole mitään vikaa, mutta asianosaisille olisi pitänyt lähettää tarkemmin perusteltu päätös. Nyt saimme vain ja ainoastaan tuon saman lehdistötiedotteen.

Voimaan jäävät sanktiot ovat nimenomaan niitä mitä itse ehdotimme ja sovimme ÅIFK:n ja HC Tallinnin kanssa, ja mitkä itse näimme oikudenmukaisiksi. Lisäksi on hyvä, että kurinpitoon liittyviä päätöksiä ei jatkossa enää voida tehdä ilman kunnon perusteluja. Tämä palvelee suomalaisia seuroja laajemminkin. Positiivista on myös se, että liiton määräämiin yksilöimättömien kulujen korvausvastuuseen saatiin selkeät linjaukset tämän päätöksen myötä, GrIFK:n seurajohdosta kommentoidaan.

Otteluohjelma edelleen epäselvä

UOV:n ratkaisun myötä kaikki sakkoa lukuunottamatta Käsipalloliiton tekemät sanktiot jäävät voimaan:

GrIFK:n tulee vastata 27.9. 20 pelattavaksi määrätyn ottelun peruuntumisesta aiheutuneet kaikki kustannukset Suomen Käsipalloliitolle, HC Tallinnille sekä ÅIFK:lle. Lisäksi GrIFK määrätään pelaamaan peruuntunut ottelu GrIFK-HC Tallinn vieraskentällä myöhemmin määrättävänä ajankohtana. GrIFK vastaa matkakustannuksistaan sekä ottelun järjestelykustannuksista. HC Tallinn saa ottelutapahtuman mahdolliset tuotot.

Toistaiseksi otteluille ei ole asetettu uutta ajankohtaa.

(Sitaateissa ” ” olevat tekstit lainauksia UOV:n päätöksestä).