Kallelse till Föreningens fortsättning av Vårmöte 2020-2021