Handisfonden

GrIFK Handboll vill att alla intresserade barn och unga skall ha möjlighet att spela handboll, men varje familj har inte ekonomiska möjligheter att betala fulla avgifter för att möjliggöra sitt/sina barns deltagande i handbollen.

Därför har GrIFK Handboll grundat en Handisfond för att utdela stöd till juniormedlemmar för tex. medlems- eller säsongsavgifter, turnerings-, läger- eller utrustningskostnader till sådana spelare som av ekonomiska skäl annars helt eller delvis skulle bli utanför handbollen.

GrIFK Handbolls ordförande och vice ordförande har tillsammans fullmakten att besluta om utdelandet av stöden på basen av inkomna ansökningar. Fritt formulerade ansökningar riktas till ordförande, som också informerar den sökande om beslutet.

Ansökningar som mottagits av styrelseordföranden senast 31.10 behandlas i november och ansökningar som mottagits senast 28.2 behandlas i mars.

Vid särskilda behov kan ansökningar också behandlas vid en annan tidpunkt.

Ansökningar och eventuella utbetalningar behandlas endast av personer som måste involveras pga beslut eller utbetalning och alla har tystnadsplikt.

Vill du vara med och hjälpa till så att alla får spela handboll?

Handisfondens kapital består av donationer från GrIFK centralföreningen, föräldrakommittén och andra instanser. Din eller ditt företags donation tas emot med tacksamhet. Redan en liten donation kan göra en stor skillnad. Alla privatpersoner och företag uppmuntras att donera tillgångar till Handisfondens konto
FI43 4055 0012 3085 95.

Alla summor är varmt välkomna!

GrIFK Handboll rf, styrelsen