Käsisrahasto

GrIFK Käsipallo haluaa että kaikki kiinnostuneet lapset ja nuoret voivat pelata käsipalloa. Kaikilla perheillä ei kuitenkaan ole taloudellisia mahdollisuuksia maksaa kaikkia käsipalloharrastukseen liittyviä kuluja.

Jotta osallistuminen ei olisi taloudellisista seikoista riippuvaista on GrIFK Käsipallo perustanut Käsisrahaston. Käsisrahastosta voidaan jakaa tukea mm. jäsen- tai kausimaksuihin tai turnaus-, leiri- tai varustekustannuksiin juniorijäsenille jotka muuten jäisivät taloudellisista syistä joko kokonaan tai osittain käsipallotoiminnan ulkopuolelle.

GrIFK Käsipallon hallituksen puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa ovat valtuutettuja päättämään tuen jakamisesta saapuneiden tukianomusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan puheenjohtajalle, joka myös ilmoittaa päätöksestä hakijalle.

Viimeistään 31.10 vastaanotetut hakemukset käsitellään marraskuun aikana, ja viimeistään 28.2 saapuneet hakemukset käsitellään maaliskuun aikana. Erityisen tarpeen ilmetessä hakemuksia voidaan käsitellä myös muuna ajankohtana.

Hakemuksia ja tuen maksatuksia käsittelevät ainoastaan ne henkilöt joiden käytännön syistä on käsittelyyn osallistuttava. Heillä kaikilla on vaitiolovelvollisuus.

Haluatko osallistua käsipalloharrastuksen tukemiseen?

Käsisrahaston pääoma koostuu lahjoituksista: GrIFK pääseuralta, vanhempainkomitealta ja muilta. Jo pieni summa voi tehdä suuren eron ja mahdollistaa käsipalloharrastuksen jollekin innokkaalle juniorille.

Lahjoitukset yksityishenkilöiltä tai yrityksiltä otetaan kiitollisina vastaan Käsisrahaston tilille
FI43 4055 0012 3085 95.

GrIFK Käsipallo ry, hallitus