Ordförandes hälsning

Föreningens höst-och vårmöten

Föreningens strategi

Grankulla IFK Handboll har som målsättning att utvecklas till Finlands attraktivaste handbollsförening. Vi strävar till att för våra medlemmar erbjuda bästa sportsliga och administrativa förutsättningarna för att spela handboll i Finland. För att uppnå de uppställda målen utvecklar styrelsen tillsammans med föreningens anställda och andra aktiva de sportsliga och adminsitrativa funktionerna i föreningen. På den administratia sidan betyder detta utveckling av vertygen som används inom lagverksamheten samt en digitalisering av ekonomifunktionen i föreningen. På den sportsliga sidan strävar vi efter att ha en så högklassignivå på vår juniorverksamhet att vi redan för säsongen 2023 -2024 kan bygga upp stommen av Grankulla IFKs representationslag i både dam- och herrserien av våra egna juniorer.

Grönvita-linjen

Den Grön-vita linjen är ett föreningens syn på träningsverksamheten och inkluderar också en
spelarbok (en nivåträningsmodell). Spelarboken riktar sig i första hand till tränarna men
sammanfattningen av den Grön-vita linjen kommuniceras även till lagledarna.
Spelarboken som är en nivåträningsmodell innehåller föreningens syn på hur tränandet och
spelandet skall byggas upp för att vara roligt, utvecklande, mångsidigt och leda till att våra
ungdomar hålls kvar inom handbollen samtidigt som vi kan få fram slagfärdiga lag.
Grundtesen är ett system där utveckling och träning står i fokus. Vi vill upprätthålla bredden men
samtidigt se till att det finns tävlingsframgång.
Huvudprinciperna är följande;

• Försäkra kvalitativ träning med hjälp av skolade tränare
• Mångsidig, planerad och rätt anpassad träning för de olika åldersklasserna
• Utveckling före resultat
• Skapa en motiverande och utmanande träningsmiljö för alla
• Viktigt att alla ges möjlighet att utvecklas
• Enhetlig träningsplan för hela föreningen
• En röd tråd i vår spelarutveckling

Riktlinjer

Ett självskrivet mål för all verksamhet inom Grankulla IFK är att all skall känna sig trygga och välkomna till samtliga av klubben arrangerade aktiviteter. GrIFK Handboll tar avstånd från alla former av mobbning, kränkningar, rasism och trakasserier.

Alla i föreningen skall vara uppmärksamma och aktivt arbeta mot alla former av kränkningar, dvs kränkande ord eller handlingar mot individ/individer.

Alla i föreningen ansvarar för att representera klubben på ett positivt sätt och bemöta medspelare, ledare, motståndare domare och funktionärer på ett respektfullt sätt.

Grankulla IFK Handboll har nolltolerans gentemot mobbning och kränkningar.

Barn och ungdomsverksamheten i Grankulla IFK Handboll är en alkohol- och drogfri verksamhet.

GrIFK Handboll tar avstånd från all användning av doping och illegala preparat.

Grankulla IFK Handboll följer Finlands Handbollsförbunds riktlinjer #Respect/Käsipallo kuuluu kaikille