Kallelse till Föreningens Vårmöte 2023-2024

Anmälan görs genom e-post till grifkhandboll.kansli@gmail.com.