Ordförande

Jenny Segersven

 • Telefon

  +358 50 530 83 24

 • Email

  jenny.segersven@gmail.com

Juniorchefstränare

Sam Kihlstedt

 • Telefon

  +358 40 827 9260

 • Email

  grifkhandboll.juniorchef@gmail.com

Verksamhetsledare

Johanna Hilli

 • Telefon

  +358 400 746 322

 • Email

  grifkhandboll.kansli@gmail.com

Styrelsen

Jenny Segersven

Irene Aspelin

Helen Bergman

Sari Wallenius

Petteri Hernelahti

Fredrik Charpentier

Christel Meinander

Carolina Rehnberg

Aleksi Miikkulainen

Lagen

Alla kontaktpersoner hittas på varje lags egen sida.