Ordförande

Peik Jansson

 • Telefon

  +358 50 585 8688

 • Email

  peik.jansson@gmail.com

Juniorchefstränare

Sam Kihlstedt

 • Telefon

  +358 40 827 9260

 • Email

  grifkhandboll.juniorchef@gmail.com

Verksamhetsledare

Johanna Hilli

 • Telefon

  +358 400 746 322

 • Email

  grifkhandboll.kansli@gmail.com

Styrelsen

Peik Jansson

Jenny Segersven

Johan Åkermarck

Ida Martin-Hellberg

Stefan Bergholm

Irene Aspelin

Helen Bergman

Janina Bergman

Lagen

Alla kontaktpersoner hittas på varje lags egen sida.