Ordförandes hälsning

Back to new normal

Jag vill tacka alla våra juniorer och föreningsaktiva för en annorlunda handbollsvår. Verksamheten i GrIFK Handboll har under de rådande omständigheterna snabbt tagit nya former. Det har varit glädjande att se hur lagen tränat virtuellt på många olika platformer. Föreningen har erbjudit öppna Instagram Live träningar för alla föreningens följare. Aktivitererna har varit populära och föreningen har fått mycket tack för arbetet med att hålla träningsverksamheten uppe fastän fysiska träffar med laget inte varit möjliga. Även juniorer i andra föreningar har tagit del av de öpna träningarna – idrotten erbjuder samhörighet på bästa sätt!

Under sina förhandlingar söndagen den 3 maj och måndagen den 4 maj enades Finlands regering om en handlingsplan för en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen. De upplättade restriktionerna möjliggör att GrIFK Handbolls träningsverksamhet kan från de virtuella träningarna stegvis ändras till fysiska träffar med lagen.
Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj taget i beaktande begränsningarna av sammankomster och givna anvisningar gällande hygienen. Detta betyder att lagen i GrIFK i max 10 personers grupper (9 spelare + 1 tränare, vid behov flera grupper med flera tränare) tillsammans kan träna ute på sportplan / andra uteidrottsplatser från och med den 14.5.2020. Närmare information om verksamheten för det egna laget kommer att kommuniceras via lagens lagledning.
Från och med den 1.6.2020 öppnar idrottsanläggningar för verksamhet och sammankomster där högst femtio personer tillåts samlas i grupp. Grankulla stad har informerat att idrottsanläggningarna öppnar enligt rekommendationerna och GrIFK Handboll kan börja träna handboll inomhus taget i beaktande specialarrangemang och anvisningar gällande hygienen. För att undvika onödig kontakt kommer träningarna att vara speciellt inriktade på individuell teknik, var och en tränar med egen personlig boll. Med detta hoppas vi att så många som möjligt av våra juniorer känner sig bekväma med situationen och deltar på träningarna.
Det är viktigt att spelarna följer de specialinstruktioner och förhållningsregler som tränarna ger vid träningarna. Tränarna har rätt och bör skicka hem spelare i fall att dessa förhållningsregler inte följs.

Även GrIFKs populära handbollsläger kommer att ordnas med specialarrangemang och anvisningar gällande hygienen. De barn som redan anmält sig till lägren får information om praktikaliteterna kring lägren då myndigheterna klargjort kraven. Ännu fins det plats på lägren kvar, anmälningen för lägren är öppen på https://grifk-handball.com/evenemang/s-market-grani-handis-camp/.
Det är med glädje vi kan konstatera att säsongen trots allt avslutas i bästa kamratskap innan lagen håller en välförtjänt sommarpaus. Som det ser ut nu kommer säsogen 2020-2021 att starta enligt plan och den iställningen har även GrIFK Handboll. Arbetet för att strukturea upp nästa säsong är i full gång.

Grankulla IFK Handboll har som målsättning att utvecklas till Finlands attraktivaste handbollsförening. Vi strävar till att för våra medlemmar erbjuda bästa sportsliga och administrativa förutsättningarna för att spela handboll i Finland. För att uppnå de uppställda målen utvecklar styrelsen tillsammans med föreningens anställda och andra föreningsaktiva de sportsliga och adminsitrativa funktionerna i föreningen. Styrelsen har beslutat att verksamheten från och med nästa säsong kommer att ledas av en verksamhetsledare vars rekrytering vi startar ännu i maj. Med detta beslut tar vi utvecklingen av föreningsverksamheten till nästa nivå. Följ våra sociala medier för närmare detaljer.

Vi är tacksamma för all respons vi fått under säsongen gällande verksamheten. Det hjälper oss att utveckla föreningen. Vi samlar även in feedback om säsongen 2019-2020 i den traditionella föreningsenkäten här https://www.surveymonkey.co.uk/r/V6KYZ2X . Vi är tacksamma ifall ni har tid att fylla i enkäten även denna säsong. Vi stänger enkäten 31.5.2020.

Jag vill även påminna om föreningens vårmöte som arrangeras 8.6.2020 kl 18.00 i Bollhallens VIP rum. På vårmötet presenteras budgeten för nästa säsong sam verksamhetsplanen. På mötet väljs styrelsen för kommande säsong och medlemsavgiften diskuteras.
Välkomna med!

Vårhälsningar,
Ordförande, GrIFK Handboll
Peik Jansson