GrIFK:lle sakot HC Tallinn-ottelun pelaamatta jättämisestä

Suomen Käsipalloliiton liittohallitus on käsitellyt tapauksen, jossa GrIFK kieltäytyi pelaamasta otteluohjelman mukaista ottelua 27.9. GrIFK-Tallinn.

GrIFK:n toiminta katsotaan Käsipalloliiton sääntöjen vastaiseksi, eikä ottelun peruuttamiselle ole ollut liiton tai SM-liigan sääntöjenmukaista tai viranomaisten ohjeisiin perustuvaa hyväksyttävää syytä.

Liiton kurinpitovaliokunta tuli kokonaisharkinnan perusteella siihen johtopäätökseen, ettei GrIFK:llä ole ollut hyväksyttävää syytä peruuttaa ottelua ja että GrIFK:ta tulee kurinpitosääntöjen 1 § nojalla rangaista.

Suomen Käsipalloliiton kurinpitovaliokunnan esityksen pohjalta on liittohallitus päättänyt seuraavaa:

  • GrIFK määrätään pelaamaan peruuntunut ottelu GrIFK-HC Tallinn vieraskentällä eli Tallinnassa myöhemmin määrättävänä ajankohtana. GrIFK vastaa matkakustannuksistaan sekä ottelun järjestelykustannuksista. HC Tallinn saa ottelutapahtuman mahdolliset tuotot.
  • GrIFK:n tulee vastata 27.9. ottelun peruuntumisesta aiheutuneet kaikki kustannukset Suomen Käsipalloliitolle, HC Tallinnille sekä ÅIFK:lle.
  • GrIFK:lle määrätään menettelystään 2500 euron sakko.

Kurinpitosääntöjen 3 §:ssa säädetään kurinpitovaliokunnan tuomiovallasta seuraavaa:

Kurinpitovaliokunta käsittelee liiton toiminnassa tapahtuneet rikkomukset ja määrää rangaistuksen, jos se on enintään varoitus, kuuden ottelun ottelukielto, kolmen kuukauden kilpailu- ja toimitsijakelvottomuus tai 3000 euron sakko.

Liittohallitus määrää rangaistuksen muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa kurinpitovaliokunnan esityksen perusteella.

Kurinpitosääntöjen §4:n mukaan Liittohallituksen tekemästä päätöksestä voi valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Valitus tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa liiton toimistoon määräajan kuluessa.