Coronaintyg tas i bruk under alla matcher

Nedanstående regler träder i kraft lördag 4.12.2021 och är i kraft tills vidare. På grund av den försämrade coronasituationen i Nylands sjukvårdsdistrikt kommer coronaintyget omedelbart att tas i bruk under alla GrIFKs hemmamatcher. Coronaintyget kontrolleras av alla över 16 år fyllda som kommer till en match. Detta gäller inte spelare, lagledning eller funktionärer i närheten av spelplan. Coronaintyg och fotolegitimation kontrolleras i Bollhallen och Samis framför ingången till läktaren.

Vad är ett coronaintyg? Coronaintyget (EUs coronacertifikat) består av tre delar. Ett av villkoren nedan måste vara uppfyllt för att coronaintyget ska vara giltigt.

  • Intyg om coronavaccination (2 doser)
  • Intyg om negativt testresultat (högst 72 timmar gammalt)
  • Intyg om coronavirussjukdom som inträffat högst 6 månader tidigare

Som coronaintyg används EUs coronacertifikat, som fås från Omakanta servicen. Om man inte har möjlighet att använda Omakanta kan en pappersversion av certifikatet fås från hälsocentralen.

Du kan läsa mer om coronaintyget här: kanta.fi

Utöver detta rekommenderas användning av mask i hallen starkt för alla 12 år fyllda. Detta gäller även spelare, lagledning och tränare. Mask krävs inte under själva idrottsprestationen.