INSTRUKTIONER GÄLLANDE CORONA-VIRUS FÖR LAGLEDARE, TRÄNARE OCH ALLA SPELARE

INSTRUKTIONER GÄLLANDE CORONA-VIRUS FÖR LAGLEDARE, TRÄNARE OCH ALLA SPELARE

Man kan kanske påstå att vanlig säsongsvirus är minst lika farlig som den pågående virus 2019-nCoV
("Corona"). Bland spelarna och funktionärerna finns personer som har försvagad motståndskraft (t.ex.
diabetes), vilka normalt kan skydda sig med vaccinationer.
Emot Corona finns inte samma möjlighet, vilket gör oss alla mer sårbara. GrIFK Handboll r.f. har nu utfärdat
följande INSTRUKTION som tränarna och lagledarna bör övervaka att följs:

1. Då ni kommer in till hallen, alltså före träningen börjar, bör alla tvätta händerna med tvål i minst 15-
20 sek. före de sköljs;
2. Alla lag ska utan dröjsmål skaffa handdesinfektionsmedel som används utöver tvättning (ensam
hjälper det inte);
3. Ifall någon känner sig förkyld – bli hemma (sjukdomens inkubationstid lär vara 2–14 dygn,
symptomen av sjukdomen kan vara feber, hosta och andtäppa);
4. Nys och hosta i pappersnäsdukar – i brist av sådana, i armhålan.

Ifall INSJUKNINGSFALL UPPDAGATS:

A. Meddela genast till lagledaren och tränaren;
B. Lagledaren eller tränaren bör kontakta sjukvårdspersonal för eventuella instruktioner om karantän;
C. Om flytt av matcher skall lagledaren meddela skriftligen till kansliet adress GrIFK Kansli
grifkhandboll.kansli@gmail.com som meddelar detta till förbundet.

Mera information finns på THLs sidor https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-
coronaviruset-covid-19

Styrelsen för GrIFK Handboll
3.3.2020