Winterfesten inhiberad

På grund av den rådande corona situationen måste vi tyvärr inhibera Winterfesten.

Nytt preliminärt datum är 9.4.2022.